Mass Effects val förblir dess största framgång - och största misslyckande

Dina val kan inte förändras mycket, men de är fortfarande det viktigaste i universum.