Jag testade gamla vidskepelser genom att bryta dem och få någon att kasta dart i mitt huvud

Metoden är enkel: om jag får en pil i ögat håller vidskepelsen vatten.