YouTuber Boogie2988 har garanti för sin arrestering relaterad till skytteincident i september

Förra året avfyrade YouTuber ett varningsskott mot en annan YouTuber som dök upp till sitt hem.

Polisrapport och video avslöjar mer information om YouTuber Boogie2988-skytte

Boogie förklarar efterdyningarna av att ha blivit förföljda och hur det är att prata om hans mentala hälsa online.