The Awesome Responsibility of a Dark Souls Summon

Varför samarbete är en av de underskattade nöjen i en serie full av misstro och misstänksamhet mellan spelare.