DIY 'Needle-Free' Lip Fillers är fortfarande injektioner - och fortfarande farliga

Hyaluron-pennan är lätt att köpa, men läkare säger att tillgänglighet innebär allvarliga risker.