Till och med de dysteraste skräckspelen slutar mer förhoppningsvis än vad 'kvarhållande' gör

'Förvaring' handlar om maktlöshet och historisk grund för att tjäna riktigt dyster skräck.