Kommer högt på Krystle

Det finns ingen lätt syntes av de händelser som inträffade vid Wamego-missilens silo mellan den 1 oktober och den 4 november 2000. Den tillgängliga informationen är en viskös lösning av sanningar, halv lögner, tre fjärdedelar sanningar och fullständiga lögner.