CVS kan göra det ännu svårare för människor att få preventivmedel

Senaste ändringar som gjorts av CVS Caremark kan leda till att människor har färre alternativ för födelsekontroll.

De flesta postbilar har inte luftkonditionering. Det är dåliga nyheter för preventivmedel

Att bli utsatt för höga temperaturer kan göra p-piller mindre effektiva.