The Dickhead, Then and Now: Det har gått fem år sedan 'Being a Dickhead's Cool'

Men är kukhuvuden samma idag som för ett halvt decennium sedan?