The Uncanny Comfort of The Weather Channel's Smooth Jazz Interstitials

'Lokalt på åttiotalet' kan vara ett skydd från stormen - eller bara upprörande pappa rock.