Singapores fotgängare förlorar mot hoverboards, e-scooters och segways

Personliga mobila enheter har blivit allt populärare i Singapore. Vissa fotgängare är inte nöjda.