Felaktiga algoritmer uppskattar miljoner studenter

En översikt av moderkortet har visat att de automatiserade essesscore-systemen luras av gibberish och är mycket mottagliga för mänsklig partiskhet.