Historien om Sriracha är berättelsen om Amerika

Banan för David Trans framgång - och den motreaktion som han fått för att vara 'inautentisk' - förkroppsligar verkligheten att vara en invandrare i Amerika.