Det är trassligt att så många gym har solarium

Trots alla kända hälsorisker finns solarium i mer än tre fjärdedelar av några av landets största fitnesskedjor.