Jag gick till hypnosbehandling för att komma i kontakt med mina tidigare liv

Under hypnos föreställde jag mig en tjuv som heter Alfred bär träskor och håller en bröd - var det jag för 400 år sedan?