Varför går jag aldrig tillbaka till Mormonkyrkan

Även om jag lämnade LDS för flera år sedan, gick jag till kyrkans senaste Hill Cumorah Pageant, ett spännande skådespel utformat för att berätta mormonismens ursprungshistoria och konvertera nya medlemmar.