Din astrologiska guide till Uranus i ditt födelsetabell

Uranus är risken och innovationens planet, och dess placering i ditt födelsekarta tenderar att definiera din generations största prestationer.