Istället för hennes löften läste en brud upp sina fuskförlovade texter

En australisk kvinna räddade sin förlovades smutsiga texter tills hon stod vid altaret.